Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół w Zembrzycach::Aktualizacja KALENDARZA w organizacji roku szkolnego

Aktualności

15 października 2017 20:08 | Aktualności

WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH

Nauczyciele Zespołu Szkół w Zembrzycach, dodatkowo poza godzinami pracy, prowadząc gamę zajęć specjalistycznych dla swoich uczniów, wspierają ich wszechstronny rozwój i poza realizowanym projektem edukacyjnym, rozwijającym przede wszystkim zdolności młodzieży i dzieci, otaczają swoich wychowanków pomocą pedagogiczną.

 OFERTA PROPONOWANA PRZEZ SZKOŁĘ (konsultacje, zajęcia, warsztaty):

a)      Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzą:

- E. Kiepura – wtorek – godz. 1415 - 1505

- B. Cyganik – poniedziałek – godz. 1415 - 1505

- A. Talaga – poniedziałek – godz. 1415 - 1505

b)      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzą:

- E. Porębska – środa – godz. 1330 - 1415

- A. Palarska – środa – godz. 1420 - 1505

- M. Jach – poniedziałek – godz. 1420 - 1505

- G. Świerk – (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – godz. 1500)

c)      Konsultacje logopedyczne prowadzą:

- E. Kuligowska – czwartek – godz. 1300

- A. Kopacz – pierwszy wtorek miesiąca – godz. 1700

- M. Palarska – pierwszy wtorek miesiąca – godz. 1700

d)     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne prowadzi:

- B. Cyganik – środa – godz. 1415 - 1505

e)      Konsultacje z doradztwa zawodowego prowadzi:

- A. Palarska – pierwszy wtorek miesiąca – godz. 1700

 Nauczyciele Zespołu Szkół  w Zembrzycach oprócz kwalifikacji kierunkowych posiadają także kwalifikacje specjalistyczne:

  • oligofrenopedagogika: mgr E. Fidelus, mgr M. Jach, mgr E. Kiepura, mgr L. Polańska, mgr E. Kuligowska;

  • logopedia: mgr A. Kopacz, mgr s. K. Król;

  • logopedia kliniczna wczesnego wspomagania: mgr E. Kuligowska;

  • neurologopedia: mgr M. Palarska;

  • rehabilitacja: mgr P. Talaga;

  • wczesne wspomaganie: mgr E. Leśniak, mgr A. Kopacz, mgr E. Kuligowska, mgr M. Palarska, mgr Z. Kopacz;

  • pedagogia specjalna: mgr A. Kopacz;

  • pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki: mgr A. Palarska;

  • terapia pedagogiczna: mgr B. Cyganik;

  • pedagog szkolny: mgr A. Talaga ( specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza).

Przeczytano: 172 razy. Wydrukuj|Do góry