Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół w Zembrzycach

Aktualności

07 sierpnia 2017 07:40 | Aktualności

PROJEKT „Na PIĄTKĘ Z PLUSEM - wzmacnianie kluczowych kompetencji w Gminie Zembrzyce”

5+.png


Projekt „ Na PIĄTKĘ z PLUSEM – wzmacnianie kluczowych kompetencji w gminie Zembrzyce”  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. 

Celem głównym projektu  jest :

- podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie programowania, nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu wśród uczniów i uczennic  poprzez udział w zajęciach dodatkowych;  

- podniesienie kompetencji zawodowych i doskonalenie umiejętności  wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w zakresie nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a także włączenia pracy metodą eksperymentu do procesu dydaktycznego oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi;  

- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych;

- utworzenie przedmiotowej pracowni międzyszkolnej. 

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji oraz w  zakładce NA PIĄTKĘ z PLUSEM w MENU GŁÓWNYM.

Przeczytano: 393 razy. Wydrukuj|Do góry