Zespół Szkół w Zembrzycach
http://zszembrzyce.superszkolna.pl

Szkoła podstawowa - Klasa klasa 3

Elżbieta Kuligowska

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Edukacja wczesnoszkolna

s. Katarzyna Król

Przedmioty: Religia

Julita Zielińska

Przedmioty: Język angielski