Zespół Szkół w Zembrzycach
http://zszembrzyce.superszkolna.pl

Szkoła podstawowa - Klasa klasa 2

Elżbieta Kuligowska

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja komputerowa, Edukacja plastyczna

Małgorzata Palarska

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Edukacja muzyczna

s. Katarzyna Król

Przedmioty: Religia

Julita Krupczak

Przedmioty: Język angielski