AAA
Zespół Szkół w Zembrzycach
AKTUALIZACJE - wrzesień 2020: Plan lekcji, wymagania edukacyjne 2020/2021::Wytyczne COVID-19 : PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach kryzysowych - zakładka w Menu głównym ::Zebranie rodziców : 14.09.2020 i 15.09.2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

Zespołu Szkół w Zembrzycach 

 

WSTĘP DO DEKLARACJI

Zespół Szkół w Zembrzycach  zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

 PODMIOT:

Zespół Szkół w Zembrzycach

Adres korespondencyjny: Zembrzyce 490, 34 - 210 Zembrzyce

Telefon / fax +48 338746653

E-mail: gim_zem@poczta.onet.pl

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: zszembrzyce.superszkolna.pl 

Data publikacji strony internetowej 06 marzec 2013r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • filmy publikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • brak opisów zdjęć, zwłaszcza w galeriach.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona zszembrzyce.superszkolna.pl posiada następujące ułatwienia:

  • mapę strony,
  • dobry kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • podświetlane linki,
  • na bieżąco aktualizowane informacje.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 30 marca 2020 r. na podstawie samooceny.

 

 INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor zespołu szkół – Elżbieta Fidelus

e-mail: gim_zem@poczta.onet.pl

tel. 33 8746653

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Zespołu Szkół w Zembrzycach  jest położony w Zembrzycach pod numerem 490.
Przed budynkiem znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych.  Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich tylko na poziomie parteru oraz  hali sportowej. Na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy przez osobę ze szczególnymi potrzebami na piętrze, pracownik szkoły schodzi do petenta.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.