AAA
Zespół Szkół w Zembrzycach
AKTUALIZACJE - wrzesień 2020: Plan lekcji, wymagania edukacyjne 2020/2021::Wytyczne COVID-19 : PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach kryzysowych - zakładka w Menu głównym ::Zebranie rodziców : 14.09.2020 i 15.09.2020

PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 W roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00. Obecnie obejmuje cztery grupy przedszkolne:

 

Oddział I – „Kotki”:

- mgr Władysława Mirocha

- mgr Weronika Grochot

Oddział II – „Myszki”

- mgr Maria Fidelus

 Oddział III – „Jeżyki”:

- mgr Bogusława Karcz

 Oddział „0” - Sówki":

 - mgr Zuzanna Kopacz

 

Zajęcia dodatkowe:

- rytmika - wtorek:

         grupa starsza - 13.00 - 13.40

         grupa starsza - 13.40 - 14.20

- zajęcia plastyczne - poniedziałek - 13.00 - 13.30

- zajęcia teatralno-taneczne - czwartek - 13.00 - 13.30

- zajęcia wyrównawcze - środa - 13.00 - 13.30

- zajęcia gimnastyczne - poniedziałek i piątek - 13.00 - 13.45

- religia - według harmonogramu

 

Kalendarz imprez przedszkolnych:

- Pasowanie na Przedszkolaka – X 2019 r.

- Mikołajki – 6.12.2019 r.

- Dzień Babci i Dziadka – 21 I 2020 r.

- Bal Karnawałowy – II 2020 r.

- Dzień Matki i Ojca – 26 V 2020 r.

- Dzień Dziecka – 1 VI 2020 r.

- Zakończenie Roku Przedszkolnego – VI 2020 r.

 

Rytmika

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum.

 

Zajęcia plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości i dobrej zabawy. Prace dzieci będą wyeksponowane na wystawie w przedszkolu. Wykorzystanie przeróżnych technik plastycznych dostosowanych do wieku dzieci uatrakcyjnią prowadzone zajęcia oraz będą rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci. Zajęcia plastyczne prowdzić będzie pani Maria Fidelus  w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 13.45.

 

Zajęcia teatralno-taneczne

W przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczność i kreatywność dzieci. Zabawa w teatr jest najbardziej interesującym
i wyrazistym efektem ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Poprzez zabawy teatralne i taneczne dziecko rozwija wyobraźnię
i płynność ruchów, doskonali mowę oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w każdy czwartek od 13.00 do 13.30 przez panią Władysławę Mirochę i panią Bogusławę Karcz. Poprzez realizację programu umożliwiamy prezentację zdolności dzieci w środowisku lokalnym.

 

Zajęcia wyrównawcze

Dzieci, które wymagają pomocy pedagogicznej mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych. Zajęcia te prowadzi pani Zuzanna Kopacz. Nadrzędnym celem terapii jest wspomaganie rozwoju dziecka. Rozumiemy przez to usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły oraz korygowanie odchyleń od normy. 

 

Program antynikotynowy

Nasze przedszkole już kolejny rok bierze udział w ogólnopolskim programie antynikotynowym ,,Czyste powietrze wokół nas”. Program adresowany do dzieci 5- i 6-letnich, ma on charakter profilaktyczny. Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców
w zakresie ochrony dzieci przed skutkami dymu tytoniowego, oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie
w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Na zajęciach dzieci wykonują tematyczne rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego na organizm człowieka. Podczas zajęć wykonywane są także ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne.

  

Język angielski

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce
w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy
w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości.

 

 

 

 

Pasowanie