Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół w Zembrzycach::Aktualizacja KALENDARZA w organizacji roku szkolnego

Kalendarz

Dni otwarte szkoły, zebrania wywiadowcze:

 

11.09.2018 r. – godz.1700 spotkanie z rodzicami przekazanie informacjirodzicom klas VIII oraz III gimnazjum odnośnie egzaminów OKE ,zapoznanie rodziców z planem pracy, statutem, wymaganiami edukacyjnymi – zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców.

3.10.2018 r. – dzień otwarty godz.1700 - 1800

7.11.2018 r. – dzień otwartygodz.1700 - 1800

21.11.2018 r. - godz.1700 wywiadówka - zebranie obowiązkowe dla wszystkich

 

 

5.12.2018 r. - dzień otwarty godz.1700 - 1800

2.01.2019 r.- dzień otwarty godz.1700 - 1800

6.02.2019 r. - godz.1700 wywiadówka - zebranie obowiązkowe dla wszystkich

6.03.2019 r. - dzień otwarty godz.1700 - 1800

3.04.2019 r. -  godz.1700 wywiadówka zebranie obowiązkowe dla wszystkich

 

8.05.2019 r. - dzień otwarty godz.1700 - 1800

5.06.2019 r. - dzień otwarty godz.1700 - 1800


Posiedzenia konferencji klasyfikacyjnych : 9.01.2019 r. oraz 7.06.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 r. -01.01.2019 r.                                           

Ferie zimowe:14 stycznia - 25 stycznia 2019 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna : 18.04 - 23.04 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego : 22.06.2018 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć w szkole ustalone w uzgodnieniu z rodzicami

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 r. Dz.U Nr 186 poz. 1245 :

12.04.2019 r.  uczniowie Szkoły Podstawowej

15.04.2019 r.  klasy I-VII Szkoły Podstawowej

16.04.2019 r.  klasy I-VII Szkoły Podstawowej

17.04.2019 r.  Klasa III gimnazjum orazklasy I-VII Szkoły Podstawowej

2.05.2019 r.,

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć w szkole po odpracowaniu

2.11.2018 r. za 10.11.2018 r.