Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół w Zembrzycach

Kalendarz

Dni otwarte szkoły, zebrania wywiadowcze:

 

14.09.2017 r. – godz.1700 zapoznanie rodziców z planem pracy, statutem, wymaganiami edukacyjnymi – zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców.

3.10.2017 r. – dzień otwarty godz.1700 - 1800

7.11.2017 r. – godz.1700 wywiadówka - zebranie obowiązkowe dla wszystkich

5.12.2017 r. - dzień otwarty godz.1700 - 1800

2.01.2018 r.- dzień otwarty godz.1700 - 1800

7.02.2018 r. - godz.1700 wywiadówka - zebranie obowiązkowe dla wszystkich

6.03.2018 r. - dzień otwarty godz.1700 - 1800

26.04.2018 r. -  godz.1700 wywiadówka zebranie obowiązkowe dla wszystkich

5.06.2018 r. - dzień otwarty godz.1700 - 1800


Posiedzenia konferencji klasyfikacyjnych : 30.01.2018 r. oraz 18.06.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 -31 grudnia 2017 r.                                           

Ferie zimowe:12 lutego - 25 lutego 2018 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna : 29.03 - 3.04 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego : 22.06.2018 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć w szkole ustalone w uzgodnieniu z rodzicami

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 r. Dz.U Nr 186 poz. 1245 :

18.04.2018 r. - tylko klasa II gimnazjum

19.04.2018 r. - tylko klasa II gimnajzum

20.04.2018 r.,

2.05.2018 r.,

4.05.2018 r.,

1.06.2018 r.

30.04.2018 r. po odpracowaniu 14.10.2017 r.