AAA
Zespół Szkół w Zembrzycach
Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół w Zembrzycach::PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach kryzysowych - zakładka w Menu głównym lub Organizacja roku szkolnego

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,  

 na początku każdego roku szkolnego powoływana jest Rada Rodziców. Jak sama nazwa wskazuje, członkami Rady są rodzice, których dzieci uczęszczają do danej szkoły. Dlatego tak jak i Wam zależy nam, by każde podejmowane przez nas działania i decyzje miały na celu dobro naszych pociech.

Naszym zadaniem jest również  podejmowanie działań, zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Współpracujemy z Radą Pedagogiczną, z Dyrektorem szkoły, z Samorządem uczniowskim oraz z innymi organizacjami, które działają na rzecz Naszej szkoły. Chcemy wiedzieć o wszystkim i być wszędzie tam, gdzie ważą się losy naszych dzieci. Dlatego też wspieramy działalność szkoły poprzez, m.in. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (np. sprzedaż własnoręcznie przygotowanych ciast z okazji Świąt), a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Co roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Corocznie fundusz Rady Rodziców zasilany jest z PZU kwotą około 1000 złotych, niestety nie wystarcza to nawet na część wydatków. Dlatego też ustaliliśmy coroczną, dobrowolną składkę w wysokości 20 złotych od dziecka. Można ją wpłacić naraz, albo też na raty, np. po 10 złotych na semestr. Niestety jak do tej pory każdego roku pieniądze wpłacało niecałe 50% rodziców, dlatego z wiele ustalonych działań i atrakcji dla dzieci musieliśmy zrezygnować.

 Corocznie Rada Rodziców finansuje i współfinansuje, m.in.:

- nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,

- nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach,

- bale karnawałowe i andrzejkowe,

- pomoce dydaktyczne,

- herbatę i cukier dla wszystkich uczniów szkoły,

- atrakcje z okazji różnego rodzaju dni okolicznościowych, np. Dzień Dziecka, Dzień Unii Europejskiej, Dzień Sportu (w zeszłym roku było to, np. objazdowe planetarium, dwa lata temu dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny)

- dofinansowaliśmy również remont placu zabaw dla przedszkola znajdujący się na terenie szkoły.

 Drodzy Rodzice, dołóżcie wszelkich starań i pomóżcie nam zgromadzić pożądaną kwotę, ponieważ zebrane pieniążki pozwolą nam rozszerzyć wachlarz działań oraz uatrakcyjniać proces nauczania Naszych dzieci. Serdecznie zachęcamy do wpłacania składek na rzecz funduszu Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności. Za każdą złotówkę, dziękujemy!

 

 Z poważaniem,

Członkowie Rady Rodziców