AAA
Zespół Szkół w Zembrzycach
AKTUALIZACJE - wrzesień 2020: Plan lekcji, wymagania edukacyjne 2020/2021::Wytyczne COVID-19 : PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach kryzysowych - zakładka w Menu głównym ::Zebranie rodziców : 14.09.2020 i 15.09.2020

Samorząd Uczniowski

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Wybór do S.U.

 

 

 

Rozpoczęcie działalności S.U. I samorządów klasowych

 • klasa VII z wychowawcą
 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • kampania wyborcza i wybory do samorządu, opiekunowie S.U.
 • samorządy
 • opiekunowie

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny

 

 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły
 • opiekunowie

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
 • przygotowanie życzeń dla nauczycieli
 • opiekunowie S.U.
 • Samorząd Uczniowski

 

27.10.2017 Przeprowadzenie apelu o bezpieczeństwie

 • przegląd prac plastycznych oraz gazetek klasowych

 

Listopad

01.11.2017 Dzień Wszystkich Świętych

 

 • zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli
 • przygotowanie gazetki
 • świetlica szkolna, S.U.

11 listopada

 • gazetka szkolna
 • Samorząd Uczniowski

Andrzejki w naszej szkole

 

 • gazetka szkolna
 • udział i organizacja dyskoteki szkolnej, wróżby
 • Samorząd Uczniowski, opiekunowie S.U.

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki

 • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek w klasach upominkami

 

Konkurs klasowy na najciekawszą choinkę

 

 • ogłoszenie konkursu
 • przedstawienie regulaminu konkursu
 • opiekunowie S.U., Samorząd Uczniowski

 

 

Symbole świąteczne

 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

 

Styczeń

 

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka

 

 

 

 • akcent na tablicy SU

Luty

Walentynki

 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
 • ubieramy się na czerwono

 

Apel podsumowujący I semestr

 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

Marzec

Dzień Kobiet

 

 

 

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
 • przygotowanie życzeń przez chłopców

 

Wielkanoc

 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej

Kwiecień

Obchody Światowego Dnia Ziemi

 

 • przygotowanie gazetki ściennej
 • Samorząd Uczniowski

Maj

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej

 

Dzień Matki 26.05.17r

 • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

 

 • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Apel podsumowujący II semestr

 

 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2017/2018

 • podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych

Współpraca z :

 • Grono Pedagogiczne
 • Szkolne koło Caritas

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Akademia z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego

 

Opiekunowie SU: Agnieszka Talaga, Monika Jach